W jaki sposób opłacać podatek od wynajmu mieszkania? Zasady dotyczące opodatkowania zysków z wynajmu

Właściciele wynajmujący mieszkanie muszą rozliczać się z pozyskanego dochodu w urzędzie skarbowym, bo poświadczona umowa najmu lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba wynajmująca mieszkanie, dom lub garaż osiąga zarobek w postaci zarabianego czynszu. Problemów podatkowych wiążących się z kwestią podnajmowania jest wiele m.in. umowa najmu, podatek. Najważniejszy jest tym samym wybór sposobu rozliczania się z organem skarbowym.

Umowa wynajmu

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Właściciele nieruchomości mają kilka opcji. Jednym ze sposobów odprowadzania należności podatkowych jest podatek dochody w formie ryczałtu ze stawką 8,5 proc. Jednakową stawkę tego podatku od umowy najmu wdrożono na początku 2010 roku. Stawka procentowa podatku zryczałtowanego dotyczy zarówno najmu okazyjnego, jak i pozostałych umów najmu własności prywatnej, które nie są podpisywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przejdź do serwisu autora, jeżeli zainteresowały Cię informacje zawarte w tym poście. Tam znajdziesz o wiele więcej detali.

Podatek od najmu można też rozliczać na zasadach ogólnych, czyli z uwzględnieniem skali podatkowej 18 proc. lub 32 proc. zarobku. Dodajemy wówczas dochody z najmu do zysków pozyskiwanych z innych źródeł, czyli nie rozliczamy ich rozłącznie. Taka forma odprowadzania podatku może być korzystna dla osób, które wydały ogromne pieniądze na zakup, renowację i remontowanie lokali do wynajęcia, ponieważ wszystkie poniesione na ten cel wydatki możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i obniżyć nasz roczny dochód, a w związku z tym – odprowadzić mniejszy podatek – .

Decyzję o wyborze najkorzystniejszej dla wynajmującego formy odprowadzania podatków trzeba przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego adekwatnego do miejsca zamieszkania. Jeżeli dokonaliśmy wyboru, aby rozliczać się w formie ryczałtu mamu obowiązek zrobić to nie później niż do 20 stycznia (lub do 20 dnia miesiąca , który następuje po miesiącu, w którym zaczęliśmy uzyskiwać przychód z wynajmu). Jeśli termin ten następuje w dzień wolny, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień bierze się następny dzień. W celu wyboru opodatkowania wystarczy wysłać pisemne oświadczenie do odpowiedniej placówki US.

Nie ma sformalizowanego wzoru takiej deklaracji.

Zaciekawił Cię ten tekst? Jeżeli tak, to tu też jest zamieszczona świeża wiadomość (http://www.hotrock.com.pl/welna-fasadowa-facade-light.html), która z pewnością Ci się spodoba.

W przypadku, jeżeli nie dokonamy takiego wyboru lub spóźnimy się z przedstawieniem pisemnego oświadczenia będzie skutkowało to utracenie prawa wyboru i konieczność odprowadzania podatku według skali. Na ryczałt będzie można przejść dopiero w następnym roku.