Obowiązek przeprowadzenia instruktaży BHP

Zadaniem chlebodawcy jest szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatrudniony powinien przejść szkolenie nie tylko przed dopuszczeniem do czynności, ale też co pewien określony okres. Pracodawca ma obowiązek zatroszczyć się o bezpieczeństwo i higienę pracy swych pracowników. Jednym z objawów tego obowiązku jest obowiązek przeprowadzania szkoleń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Chlebodawca ma również obowiązek realizowania instruktaży okresowych. Instruktaże okresowe mają na celu zapoznanie pracobiorców z nowymi rozporządzeniami w obszarze BHP.

BHP

Autor: QSC AG
Źródło: http://www.flickr.com
Ponadto pozwalają pracownikom uzupełniać swoją wiedzę a także umiejętności z obszaru BHP. Przymus odbycia szkolenia BHP okresowego mają: osoby będące chlebodawcami oraz inne jednostki kierujące pracobiorcami, szczególnie brygadziści, mistrzowie i kierownicy; pracownicy zatrudnieni na posadach robotniczych; pracownicy inżynieryjno-techniczni, konstruktorzy urządzeń technicznych, organizatorzy produkcji; pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne jednostki wykonujące zadania owej służby; pracownicy biurowi, których charakter zatrudnienia wiąże się z narażeniem na czynniki wrogie dla zdrowia, uciążliwe albo niebezpieczne.

Co ile instruktaże okresowe.

Nie jesteś pewien odnośnie tego tematu? Zwyczajnie sprawdź szczegóły mycie okien opublikowane właśnie na tej stronie. Wszystko jest dogłębnie wyjaśnione.

Nie rzadziej aniżeli raz na trzy lata – instruktaże okresowe ludzi zaangażowanych na posadach robotniczych, realizuje się je w formie szkolenia. Nie rzadziej aniżeli raz do roku – szkolenia okresowe ludzi zatrudnionych na posadach robotniczych, na jakich są wykonywane prace wyjątkowo niebezpieczne.

BHP

Autor: Campus Party Brasil
Źródło: http://www.flickr.com
Nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenia BHP periodyczne osób będących pracodawcami oraz innych ludzi zarządzających pracownikami, w szczególności dyrektorów, brygadzistów oraz mistrzów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn oraz innych narzędzi technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób realizujących zadania tejże służby; powinno być realizowane w postaci kursu bądź samokształcenia kierowanego.

Absorbują Cię przedstawiane tu tematy? Jeśli tak, to kliknij dodatkowo ten link – są tu ważne informacje (http://kamieniarstwo.pl/kontakt/), które również Cię zaciekawią!

Nie rzadziej aniżeli raz na 6 lat – szkolenie periodyczne pracobiorców administracyjno-biurowych, jakich charakter pracy wiąże się z narażeniem na elementy wrogie dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Wrocław i Warszawa to miasta w jakich zdołamy z łatwością wyszukać obszerną ofertę szkoleń BHP.