Biuro księgowe – Powierz finanse spółki zawodowcom

Najczęściej wybieranym biurem księgowym w Warszawie jest Kapef Sp. z o.o. Firma od lat proponuje usługi z zakresu obsługi księgowej, wspierając zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dodatkowo w spektrum usług firmy wchodzi prowadzenie administracji kadrowo-płacowej, doradztwo w sprawach podatkowych oraz opracowywanie analiz finansowych.

Na pewno współpraca z firmą oferującą nadzór księgowy udostępnia przedsiębiorstwom istotne poczucie bezpieczeństwa oraz (zobacz witryna w tym temacie) świadomość, że pozostaje się w przepisowych kontaktach z urzędami zewnętrznymi. Oprócz tego, przy rzetelności działań naszych przedstawicieli, można liczyć na obniżenie kosztów własnych przedsiębiorstwa. Równocześnie, stała konsultacja z biurem rachunkowym, zmniejsza ryzyko podejmowania nieopłacalnych inwestycji biznesowych. Ponda to, współpraca z doświadczoną firmą zewnętrzną nie wymaga inwestowania w nią w postaci organizowania szkoleń, jak to ma miejsce w przypadku zaangażowania specjalisty wewnątrz przedsiębiorstwa.

Usługi rachunkowe warszawa, m. in. prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych wg Polskich Standardów Rachunkowości oraz MSSF – link referencyjny

Administracja kadrowo-płacowa, obejmująca przygotowywanie listy płac oraz zarządzanie płatnościami wynagrodzeń i zobowiązań publiczno-prawnych,

Wytyczne określające formę i zawartość wymienionego sprawozdania stanowią duży zakres regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

-doradztwo biznesowe – modelowanie biznesowe i finansowe oraz opracowywanie biznes planów oraz studiów wykonalności,

– usługi korporacyjne, m. in. zakładanie przedsiębiorstw oraz rejestracja zmian w KRS oraz innych wymaganych urzędach.