Jak zmienić dystrybutora gazu ziemnego, aby znacznie zredukować rachunki?

Rynek ziemnego gazu został uwolniony. Dzięki temu rynek ten stał się bardziej przejrzysty i przede wszystkim konkurencyjny.
Liczba przedsiębiorstw oferujących tego typu sprzedaż z każdym miesiącem wyraźnie rośnie.

Certyfikat energetyczny

Autor: Inplus PR
Żeby znacznie zredukować rachunki za gaz ziemny trzeba znaleźć najkorzystniejsze grupy taryfowe gazu jakie mają w sprzedaży dostawcy gazu w Polsce. Zgodnie z przewidywaniami analityków, zmiana dostawcy gazu może przyczynić się do zmniejszenia rachunków za gaz. To dobra wiadomość dla osób, ogrzewających własny dom (dom prefabrykowany cena) jednorodzinny gazem. Dokonując zmiany, w pierwszej kolejności trzeba zawrzeć umowę z wybranym sprzedawcą. W dalszej kolejności należy rozwiązać dotychczasową umowę sprzedaży gazu ziemnego. Należy aczkolwiek nie zapominać o zachowaniu okresu wypowiedzenia. W przeciwnym wypadku mogą zastać nałożone kary za natychmiastowe rozwiązanie umowy sprzedaży. Tuż po podpisaniu umowy z nowo wybranym dystrybutorem gazu ziemnego niezbędne niewątpliwie jest zgłoszenie tego Polskiej Spółce Gazowniczej. Spółka ta bowiem sprawuje nadzór nad różnymi sieciami w całej Polsce.

Kliknij tu oraz zobacz przykłady, które też mówią o podnoszonej kwestii. Znajdziesz tam dane, które niewątpliwie powiększą Twą wiedzę w tej sprawie.

Podczas podpisywania umowy należy zdecydować się na grupy taryfowe gazu oraz podać swoje zapotrzebowanie na przesyłaną ilość błękitnego paliwa. Wybór innego dostawcy gazu w Polsce nie powoduje żadnych zakłóceń w dostawie gazowych paliw. Wobec tego niedopuszczalna jest sytuacja, że po zerwaniu dotychczasowej umowy przez przykładowo tydzień czasu nikt nie dostarcza gazu. Najczęściej to nowy dostawca bierze na siebie wszelkie formalności. A zatem dostarcza wypowiedzenie dotychczasowej umowy sprzedaży, sporządza zawiadomienie o zmianie sprzedawcy gazu jak również przesyła je do aktualnego operatora. Zawsze przed wybraniem nowego dostawcy gazu koniecznie trzeba dokładnie przeczytać umowę z dotychczasowym operatorem. Należy się zapoznać z datami wejścia w życie nowej umowy oraz zakończenia dotychczasowej. Zaniedbanie tego może być przyczyną zdublowania umów.

Dużą uwagę trzeba zwrócić na kwotę ewentualnej kary za wcześniejsze zerwanie obowiązującej umowy sprzedaży i opłaty ostatecznego wezwania do zapłaty, w razie nieterminowego uregulowania rachunków.
Jeszcze przed zmianą sprzedawcy gazu ziemnego koniecznie trzeba prześwietlić daną firmę sprzedającą gaz jak również przyjrzeć się wszystkim ofertom sprzedaży gazu.