Co trzeba wiedzieć, mając zamiar się właściwie wywiązać z rozliczenia corocznego ze Skarbowym Urzędem?

Nowy rok kalendarzowy przynosi następne podatkowe zmiany. Wśród tego typu zmian znajduje się zmiana właściwości urzędu skarbowego dla celów VAT. Część podatników zostanie zobligowana do zmienienia dotychczasowego Skarbowego Urzędu.

Właściwość Urzędów Skarbowych ma też znaczenie dla wskazania właściwego bankowego rachunku, na który należy odprowadzać podatek. Gdyż każdy Urząd Skarbowy ma dedykowany rachunek bankowy, w przeciwieństwie do rachunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właściwość Urzędów Skarbowych przekieruj do źródła jest regulowana w ordynacji podatkowej. w sytuacji, gdy przepisy ustawy podatkowej nie mówią inaczej, miejscową właściwość organów podatkowych ustala się na podstawie miejsca zameldowania bądź adresu siedziby podatnika.

faktura vat

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com

Należy też pamiętać o możliwości wystawiania faktur na podstawie dostarczonego paragonu. w sytuacji, gdy sprzedawca ma kasę fiskalną, to nabywca, prowadzący działalność gospodarczą musi otrzymać paragon. Wobec tego faktura na podstawie paragonu poznaj informacje winna być od razu wystawiona. Jednak zdarza się niejednokrotnie tak, że przedsiębiorca dopiero po jakimś czasie uzmysławia sobie, iż potrzebuje fakturę na pozyskany jakiś czas temu towar. Ordynacja podatkowa mówi, że faktura na podstawie paragonu musi być zrobiona na żądanie klienta. Jednakże po upływie trzech miesięcy nie ma już takiego obowiązku. Z kolei ustawa o VAT jak również rozporządzenie dotyczące fakturowania mówi o konieczności wystawiania faktur w okresie do siedmiu dni od wykonania usługi lub wydania towaru. W rzeczywistości pierwszą zasadę się stosuje dla nabywców indywidualnych z kolei drugą w przypadku przedsiębiorców i osób którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Rozliczając się każdego roku z Urzędem Skarbowym należy również pamiętać, iż od podstawy opodatkowania (dochodu) da się przeprowadzić odliczenie składek ZUS – więcej pomocnych wskazówek. Tego typu odliczeniu podlegają wszystkie składki opłacone w podatkowym roku bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe i wypadkowe jak również ludzi współpracujących.

Odliczenie składek ZUS da się dokonać, gdy były one potrącone w podatkowym roku przez płatnika ze środków podatnika, od przychodu podlegającego opodatkowaniu.