Rachunkowość świadczeń pracowniczych – na czym polega a także z czym się łączy, czyli kilka istotnych informacji

Każdy z nas słyszał kiedyś pojęcia rachunkowość, lecz nie wszyscy wiedzą, co dokładnie oznacza. Wydaje się to skomplikowane i pokrętne, jednak wcale taka nie jest. Można zobaczyć to na przypadku rachunkowości świadczeń pracowniczych.

Księgowość, rachunkowość

Autor: sanchezcl
Źródło: http://www.sxc.hu
Świadczenia pracownicze to opłaty, które istnieją w każdym podmiocie gospodarczym. Przez należności rozumie się jakiekolwiek formy świadczeń, które świadczone są zatrudnionemu w zamian za wykonywaną przez niego pracę.W tym wypadku trzeba wspomnieć o Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 19, czyli tzw. msr 19. Dotyczy on świadczeń pracowniczych wiążących pracodawców. W związku z msr 19 możemy podzielić świadczenia na kilka typów. Pierwszą z nich są krótkoterminowe należności pracownicze, czyli urlopy wypoczynkowe oraz płace z zysku i systemy premiowe.

Zainteresował Cię publikowany artykuł? Jeżeli tak, to sięgnij po uzupełniające informacje na to zagadnienie i zobacz praktyczne źródła (https://kancelarianotarialnakatowice.pl/oplaty/), a zapewne również przykują Twoją uwagę.

Kolejną kategorią są świadczenia po okresie zatrudnienia. Są one wypłacane przez zwierzchnika po zakończeniu przez pracownika współpracy. W naszym kraju najczęściej są to odprawy emerytalne. Trzecią kategorią są inne długoterminowe świadczenia pracownicze. Obejmują one między innymi nagrody jubileuszowe. Wymagają używania ułatwionych sposobów kalkulacji. W tym przypadku niezwykle ważna jest wycena rezerw, która oparta jest na metodzie świadczeń narosłych. Rezerwa to bierne rozliczenie cykliczne odpłatności, zobowiązania warunkowe. Muszą znaleźć się w księgach rachunkowych.

biuro księgowe

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Wycena rezerw (wycena rezerw na świadczenia pracownicze) zależy od tego, na jaki cel są one przeznaczane. Ostatnią kategorią są świadczenia z tytułu zakończenia stosunku pracy. Nie przynoszą one późniejszych korzyści ekonomicznych, dlatego też są od razu wliczone w koszty. Poza tym msr 19 wiąże się z tzw. rachunkiem zysków i strat aktuarialnych, w którego skład wchodzą takie pozycje, jak koszty bieżącego zatrudnienia, składki wpłacane przez uczestników,koszty przyszłego zatrudnienia, czy też uregulowanie zobowiązań. W rachunkowości świadczeń pracowniczych spory kłopot mogą sprawiać długoterminowe świadczenia, ponieważ prawidłowa wycena rezerw w tym przypadku jest bardziej zawiła. Jeśli usłyszysz jeszcze o rachunkowości świadczeń pracowniczych to nie zapominaj, że wiążę się ona z takimi pojęciami, jak msr 19, wycena (idź tutaj numizmatyka wycena) rezerw i wszystkimi opłatami związanymi z pracownikami.