Przeprowadzenie audytu na etapie produkowania i przesyłania do eksploatacji systemów teleinformatycznych

Nowoczesne organizacje, ze względu na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania prowadzenia własnej działalności biznesowej zmuszone są do wprowadzania w bardzo krótkim okresie usprawnień, modyfikacji istniejących wyrobów albo świadczonych usług. Jest to wielofunkcyjna metodyka zarządzania projektami, jaką można swobodnie dopasować do projektów z rozmaitych zakresów i o przeróżnej skali. Metodyka jest standardem używanym w Wielkiej Brytanii i praktykowanym na całym świecie. W Polsce PRINCE2 nierzadko jest nieodzowny przy projektach rządowych, albo powiązanych z dofinansowaniami unijnymi.

robienie audytu bezpieczeństwa

Autor: Franklin Heijnen
Źródło: http://www.flickr.com
Wyznaczone i sprawdzone najbardziej odpowiednie praktyki zarządzania projektami to PRINCE2. Egzamin jest potrzebny, aby móc się nim posługiwać. PRINCE2 inspiruje do formalnego uznania odpowiedzialności w projekcie i ogniskuje się na tym, co projekt ma przynieść, z jakiego powodu, kiedy, gdzie i dla kogo. Istotnym postępowaniem na rzecz zabezpieczenia interesów organizacji jest ocena działania zarówno wykorzystanych wybiegów technicznych, jak i obranych wyjść organizacyjnych, mających zapewnić bezpieczeństwo wymiany danych, systemów i urządzeń teleinformatycznych. Audyt (na czym polega audyt bezpieczeństwa (super – sprawdź tutaj) informatycznego) obejmuje skontrolowanie obecnego stanu przetwarzania danych osobowych w organizacji zarówno pod kątem spraw technicznych, jak i organizacyjnych. Audyt bezpieczeństwa informatycznego weryfikuje dokonanie żądań opisanych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, również warunków technicznych i organizacyjnych, którym powinny odpowiadać przyrządy i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

bezpieczeństwo w internecie

Autor: Maria Elena
Źródło: http://www.flickr.com
Zamierzeniem audytu jest wykrycie rzeczywistych, także potencjalnych luk i omyłek w oprogramowaniu, konfiguracji urządzeń informatycznych, portalach i oprogramowaniach webowych, które zdołają być wyeksploatowane do nadwerężenia bezpieczeństwa wytwarzanych informacji, a również bezpieczeństwa firmy, lub jej interesantów – PositivePro Sp. z o.o.. Przeprowadzenie audytu na etapie sporządzania i przesyłania do eksploatacji systemów teleinformatycznych zezwala dostarczać adresatom rozwiązania zapewniające osiągnięcie żądanego pułapu bezpieczeństwa w fazie eksploatacji.