Innowacyjne rozwiązania przedsiębiorstw budujące pozycję firmy w handlu zagranicznym

Handel zagraniczny wiąże się z ryzykiem. Aby sprostać wymaganiom stron kontraktu, banki wyszły z propozycją wielu instrumentów finansowych, których podstawowym celem jest płatność za towar bądź usługę a także zabezpieczenie interesów partnerów handlowych. Naturalnym dążeniem stron jest, aby płatność odbyła się w formie gotówkowej, najlepiej przed transakcją. Jednak taka forma rozliczeń, z racji ryzyka występuje niezmiernie rzadko. Zważywszy na owy fakt strony kontraktu dokładają wszelkich starań by zmniejszyć ryzyko wynikające z transakcji poprzez wprowadzenie różnych instrumentów finansowych i zabezpieczeniowych.

Technologie w biznesie

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com
Do instrumentów, których zastosowanie w handlu wspomaga pozycję eksportera, można zaliczyć: inkaso dokumentowe, akredytywę dokumentową, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz faktoring i forfaiting.Faktoring to forma finansowania i zapewnienie płynności finansowej.

Jeśli uważasz, że informacje w sieci nie są pełne, to przejdź do linku (https://medicus.ie/pl/procedury/lifting-nicmi-pdo), gdzie znajdziesz dokładniejsze opracowania tematów – odsyłacz znajduje się tutaj.

Co najważniejsze, zapewnia firmom środki konieczne do ich funkcjonowania. Wspaniale sprawdza się w czasach gdy firmy prosperują jak należy, kiedy potrzeba szybkiego zastrzyku gotówki, jak i w sytuacjach gdy firmy mają problemy z utrzymaniem się na rynku. Jest to usługa przeznaczona dla konkretnej sytuacji firmy, specyfiki jej działania, w związku z powyższym szybciej można odpowiadać na problem, pozwalając sobie na większą sprawność, zwłaszcza w tych trudniejszych sytuacjach.

Forfaiting z kolei to rozwiązanie dla spółek, które realizują duże kontrakty w długim terminie. Bazuje na umożliwieniu przedsiębiorcy uzyskania środków finansowych w drodze zobowiązania się jednej strony do dostarczenia wierzytelności, a drugiej do zapłaty uzgodnionej ceny z góry.Na rynku gospodarczym występuje parę rodzajów forfaitingu, ale coraz częściej stosowany jest forfaiting leasingowy. To stosunkowo niedawno wykształcona forma, której zasady opierają się na wykupie rat leasingowych, leasing oferta. Przedmiotem transakcji mogą być wszystkie raty podsumowane lub pojedyncze. Wówczas, leasingodawca otrzymuje raty leasingowe wcześniej, niż wynika to z umowy podpisanej z korzystającym. W zamian płaci firmie forfaitingowej prowizję – a raty (zobacz patrz szczegóły), jakie od niej otrzymuje, są uboższe o dyskonto.

Autor Bank BGŻ