W pewnych przypadkach podłoże wymaga zagęszczenia przed rozpoczęciem pracy, zastosuj dobre metody

W momencie, gdy podejmuje się decyzję o stawianiu jakiegoś budynku lub obiektu, niezbędna staje się analiza nośności gruntu. Posiada to wielkie znaczenie dla trwałości obiektu, który ma w danym miejscu stanąć, jak też dla bezpieczeństwa jego użytkowania, więc nie wolno tego lekceważyć. W sytuacji, jeżeli stwierdzi się, że podłoże okazuje się mało stabilne, nieodzowne bywa wzmocnienie gruntu.

Zadbaj o bezpieczny grunt

Już w czasie wyboru terenu pod domek lub odmienny budynek, warto zwracać uwagę na parametry podłoża i ewentualną potrzebę jego wzmocnienia. Wielkie znaczenie ma tutaj typ podłoża, jak również oddziaływanie czynników hydrologicznych. W sytuacji, jeżeli grunt jest piaszczysty oraz sypki, należy przeprowadzić specjalistyczne działania łączące się z jego zagęszczeniem. Istnieje kilka efektywnych metod zwiększenia gęstości gruntu, co pozwala dopasować metodę idealną dla danego przypadku.

Potrzebna staje się stabilizacja gruntów właściwą metodą

grunt rolny

Autor: Dimitris Siskopoulos
Źródło: http://www.flickr.com

W przypadku gruntów piaszczystych pod małymi budynkami uznaną metodą zagęszczania staje się ubijanie. Polega ono na namoczeniu gruntu niewielką ilością wody i ciągłym ubijaniu go przy wykorzystaniu ubijaków ręcznych albo mechanicznych. Jeżeli uważa się, że to za mało albo grunt jest zbyt zawilgocony, można zagęścić podłoże przy zastosowaniu żwiru albo drobnych kamieni. Wzięciem cieszy się również wykorzystanie zastrzyków z zaprawy cementowej aplikowanej do gruntu pod ciśnieniem. Tak samo wprowadza się do gruntu związki chemiczne, jak mieszaniny ze szkłem wodnym lub polimerami. Więcej na www.spoiwex.plebreak–>

W szczególnych sytuacjach mocne zagęszczanie gruntów

Grunty zagęszcza się również z wykorzystaniem profesjonalnych mieszanek, które pod ciśnieniem wprowadza się do gruntu. Takie działania pomagają zabezpieczyć nawet bardzo sypkie oraz niepewne grunty. Zagęszczanie gruntów znajduje zastosowanie przy inwestycjach budowlanych oraz hydrologicznych, jak też w czasie budowy dróg. Z powodzeniem bywa stosowane w czasie tworzenia wałów przyrzecznych, które powinny wyróżniać się szczególną trwałością oraz odpornością na czynniki zewnętrzne. Warto pamiętać, że stabilizacja gruntów okazuje się bardzo ważnym dla bezpieczeństwa aspektem i nie można go bagatelizować. W sytuacji, gdy pragnie się przeprowadzić podobne prace we własnym ogrodzie albo na działce pod budynek, należy zatrudnić specjalistów.