Decydując się na remont mieszkania trzeba pamiętać o licznych formalnościach związanych z pozwoleniami.

Wielu ludzi aktualnie samemu realizuje różne prace remontowe we własnym mieszkaniu. Wskutek tego zaoszczędza pieniądze, które potrzeba byłoby wydać na ekipę remontową i pozyskuje wyłącznie potrzebne towary. Są jednakże takie roboty, jakie nie każdy potrafi samodzielnie zrobić i wtenczas specjaliści są potrzebni. Do tego dochodzą też sprawy formalne powiązane z przyzwoleniami, jakie należy pozyskać, aby być w stanie zainicjować remont czy budowę.

Remont domu

Autor: Valsts kanceleja/ State Chancellery
Źródło: http://www.flickr.com
Na dodatek, zatrudniając ekipę remontową najdokładniej jest to jakoś sformalizować i przykładowo nawiązać umowę. Wiele osób stawiając na remont mieszkania nie pamięta o tym, iż zatrudniając załogę budowlaną posiada możliwość, aby zawrzeć z nimi umowę, która umożliwi obu stronom pewnego typu bezpieczeństwo. Dobrze jest w związku z tym o tym pamiętać i zaczynając remont mieszkania mieć uporządkowane wszystkie kwestie formalne .

Odnośnie niedużych remontów nie są wymagane zezwolenia, zwłaszcza gdy ma to miejsce wyłącznie w obrębie mieszkania i nie wpływa na jakąkolwiek armaturę całego bloku. Inaczej sprawa prezentuje się w razie budowy domu, a już absolutnie odmiennie gdy mówimy o budowie osiedla. Jest to wysoka inwestycją, w jakiej wkład zabiera gro firm, nie jedynie bezpośrednio związanych z budową.

W tym przypadku należyta jest umowa o roboty budowlane, dlatego że tworzy podstawę do docierania roszczeń jeśliby zaszło do sporu. Taka umowa zobowiązuje wykonawcę do oddania przewidzianego w niej przedmiotu skonstruowanego ściśle z planami. A inwestora do dostarczenia projektu budowlanego czy zapłacenia wynagrodzenia. http://projektoskop.pl/a-6711-umowa-o-roboty-budowlane.html http://www.projektoskop.pl/a-6711-umowa-o-roboty-budowlane.html

Remont

Autor: Dekoral
Źródło: Dekoral
Jednostka, która będzie wykonywała konkretną inwestycję, najczęściej po zwyciężonym przetargu dba o to, aby umowa o roboty budowlane uwzględniała ważne dla niej aspekty i umożliwiła podstawę prawną, gdyby zaszło do jakichś problemów. Jest to dowód bardzo istotny, więc nie dziwi fakt, że w trakcie przygotowania jest rzetelnie weryfikowany.

Obojętnie od tego czy planujemy remont mieszkania, czy jesteśmy inwestorami budowy dobrze jest mieć świadomość o prawnych zakresach tego typu działań. Nie wszystko jest regulowane umowami, niemniej jednak lepiej jest stosownie wcześnie zorientować się czy i jaką umowę trzeba sporządzić.