Badania mystery shopping a poziom zadowolenia usługobiorców

Podstawowym celem każdego inwestora – który ma świadomość tego, że najcenniejszy jest klient – jest oferowanie takich produktów lub usług, które w zupełności zadowolą oczekiwania klientów. Rodzi się tylko podstawowe pytanie – czy nasza propozycja zaspokaja oczekiwania usługobiorców?

klient czekający na obsługę

Autor: Matti Mattila
Źródło: http://www.flickr.com

Żeby poznać rozwiązanie tego dylematu, tak ważne są badania marketingowe , które mają na celu zbadać poziom zadowolenia korzystających z usług. Nie da się ukryć, że zadowolenie klienta przeradza się bezpośrednio na wzrost szansy, że dana osoba skorzysta z tej oferty raz jeszcze. Tym samym mamy wtedy perspektywę na to, że usatysfakcjonowany kontrahent podzieli się swoimi przychylnymi ocenami, a wtedy umożliwi nam to zbudowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Pierwszym krokiem do tego, aby badanie satysfakcji klientów było miarodajne, jest zgromadzenie wystarczającej ilości informacji, które pomogą stworzyć opis zastanej sytuacji w przedsiębiorstwie. Ten moment jest najważniejszy, ponieważ stanowi punkt wyjścia do zmiany aktualnego stanu i jednocześnie poprawy jakości obsługi kontrahenta. Marketingowe badania mogą być przeprowadzane jeden raz, jednak powinno się realizować je cyklicznie i na bieżąco badać sytuację. Jedną z najważniejszych metod analizy jakości obsługi kontrahenta jest badanie mystery shopping, tłumaczone jako tajemniczy klient. Badania marketingowe tego typu są wyjątkowo łatwe i polegają na tym, że punkt sprzedaży, kawiarnia lub inny dowolny punkt usługowy jest odwiedzany przez kontrolera, który wciela się w rolę nie wyróżniającego się klienta. http://www.secretclient.com/mystery-shopping-shopper.html http://www.secretclient.com/badania-satysfakcji-klientow.html

restauracja

Autor: Iain Cameron
Źródło: http://www.flickr.com
Jego zadaniem jest prowadzić rozmowy z pracownikami, badać miejsce i wszystkie własne spostrzeżenia spisywać uzupełniając ankiety. Mystery shopping to zupełnie miarodajne narzędzie opiniowania jakości zajmowania się klientem, bo: żadna osoba nie ma pojęcia o tym, że ten klient to pracownik wydelegowany w celu przeprowadzenia badań, a kwestionariusze są napisane w taki sposób, aby ograniczyć swobodną interpretację faktów. Badanie satysfakcji klientów jest istotnym fragmentem opisywania funkcjonowania przedsiębiorstwa, a mystery shopping stanowi ważną jego część – daje możliwość określić, co trzeba poprawić w kwestii obsługi kontrahenta, żeby poziom satysfakcji wzrósł.