Recykling dokumentacji niearchiwalnej musi odbywać się w sposób określony na podstawie decyzji dyrektora właściwego miejscowo archiwum

Dokumentacja niearchiwalna, są to akta, która posiada krótkotrwałe znaczenie praktyczne i po ustalonym okresie jej przechowywania jest niszczona. Tworzy inną grupę od dokumentacji archiwalnej.

kosz

Autor: Quinn Dombrowski
Źródło: http://www.flickr.com
Ustalony termin przechowywania dokumentacji czasowej jest podzielony na określone obszary kwalifikacyjne do ustalonego terminu jej archiwizowana i po czasie może zacząć się brakowanie dokumentów z zachowaniem określonych poprzez kodeks cywilny lub karny czasów przedawnienia dokumentacji czasowej. Również ustalone stopnie kwalifikacyjne rozróżniają papiery terminowe na ustalone obszary, które wskazują na charakter przeznaczenia i datę brakowania dokumentów oznaczonych symbolami: „B”, „Bc” i „BE”. Symbol „B” oznacza kategorie archiwalną dokumentacji czasowej, to znaczy archiwizowanej dokumentacji do okresu jej przeterminowania.

Źródło artykułu:

Dokumenty czasowe oznaczone symbolem „B” z końcówką liczby arabskiej, np.

Przeczytaj więcej pomocnych wskazówek (http://adwokat-konysz.pl/porady-online/) pokrewnego artykułu – są na tamtej stronie zamieszczone bardzo użyteczne wiadomości, które zapewne docenisz w praktyce.

5, 10, 25, jest to grupa dokumentacji niearchiwalnej o terminowym znaczeniu użytkowym. Po określonym okresie jej przechowywania, którą ustala cyfra arabska, jest niszczona. Trzeba jednak tu tej pamiętać, że okres jej przechowywania liczy się w całych latach kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku kolejnego do okresu jej wydania po koniec terminu jego

znak

Autor: Mark Morgan
Źródło: http://www.flickr.com

faktycznego znaczenia. Dokumentacja niearchiwalna oznaczona symbolem „Bc” posiada krótkoterminowe zastosowanie użyteczne i po bezpośrednim upływie jej faktycznej użyteczności jest dawana do brakowania.

Z kolei dokumentacja terminowa oznaczona symbolem „BE” z dodaniem liczby arabskiej, to dokumentacja, która po terminie archiwizowana, np. BE15 czyli po 15 latach przechowywania jest poddawana ponownemu sprawdzeniu przez uprawnioną komisję stworzoną poprzez archiwum państwowe.

Zobacz też inne archiwum treści podnoszących niniejszy wątek – bez strachu – wejście za darmo (http://ortodoncjabecker.pl/aparaty-stale/), więc kliknij ten odnośnik!

Brakowanie dokumentów terminowych w państwowych i prywatnych spółkach może dziać się jedynie za akceptacją dyrektora miejscowego archiwum państwowego.

Komórki w rękach prywatnych takie jak spółki, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółdzielnie itp. mogą zwracać się do archiwum państwowego o wypowiedzenie opinii dotyczącej brakowania akt. Brakowanie dokumentów powinno być prowadzone systematycznie raz w roku, a w przypadku niedużych archiwów oraz składnic w miarę zapotrzebowania – [link]. Po otrzymaniu decyzji terytorialnego archiwum państwowego, akty terminowe należy przygotować do recyklingu uniemożliwiając zwłaszcza dostęp osób nieuprawnionych do informacji zamieszczonych w dokumentach. Recykling dokumentów powinien byś nadzorowany przez odpowiednią komórkę nadzorującą brakowanie aktów. Akty zamieszczające dane osobowe, adresowe czy ważne informacje mówiące o instytucji muszą przed przekazaniem ich na makulaturę, być usunięte (np. niszczarką).