Chrońmy środowisko niezależnie, czy chodzi o zakład pracy lub miejsce zamieszkania

Troska o ochronę środowiska, to podstawa, jeśli chcemy, aby kolejne pokolenia mogły żyć i podziwiać wspaniałe krajobrazy, które i my możemy dzisiaj oglądać. Zaniedbania w tym kierunku są jednak nadal duże. Z jednej strony media nagłaśniają potrzebę ochrony środowiska, z drugiej ludzie niekoniecznie przestrzegają choćby najprostszych zasad z tym związanych. Tymczasem troska o środowisko powinna stać się nawykiem każdego z nas.

O tym, że ochrona środowiska jest istotna winniśmy też mówić w miejscach pracy. Oczywiście, w każdej firmie odbywają się standardowe szkolenia bhp, niemniej dotyczą one zwykle głównie kwestii bezpieczeństwa. Tymczasem opłaca się udostępniać też dla swoich pracowników szkolenia dotyczące ochrony środowiska, i to nie tylko w obrębie zakładu pracy.
las

Autor: Kopp
Źródło: Kopp
Gospodarka odpadami szkolenie ma na celu zaznajomienie pracowników z zagadnieniami z zakresu norm obowiązujący w przypadku gospodarki odpadami. Na tego rodzaju szkoleniach uczestnicy są informowani na temat tego jakie istnieją rozwiązania poprawiające jakość kontrolowania odpadów na obszarze firmy, jak je przechowywać i składować, czy gdzie zgłaszać rozmaite naruszenia prawa w tym zakresie. Oczywiście, na ogół w tego typu szkoleniach uczestniczą pracownicy wyższego szczebla, odpowiedzialni za kierowanie w firmie, jednak warto, aby tego typu wiedzę pozyskali wszyscy zatrudnieni, zwłaszcza, jeśli zakład pracy ma stale do czynienia z rozmaitego rodzaju odpadami – poznaj ofertę Akademii EcoMS.

Pamiętajmy, że za ochronę środowiska odpowiada każdy z nas. Nie ma od tego żadnego ustępstwa. Od najmłodszych lat musimy uczyć maluchy, by dbały o swoje otoczenie i sami powinniśmy im dawać w tym kierunku dobry przykład. Niestety, niekiedy zaniedbujemy tego typu kwestie. W domach nie segreguje się śmieci, chociaż aktualnie jest to już unormowane prawnie i określone jako nasz obowiązek, nie stosujemy ekologicznych rozwiązań np. w zakresie ogrzewania domu czy jeżeli chodzi o recykling (www.utylinia.pl/) rzeczy. Rzecz jasna, zakres świadomości jeśli o to chodzi jest dzisiaj znacznie większy niż jeszcze kilkanaście lat temu, jednakże nadal w wielu mieszkaniach nie wykorzystuje się tych najprostszych, a zarazem niezwykle skutecznych zasad. Z tego też względu istotna jest pod tym względem regularna edukacja – kliknij ten adres https://www.super-edu.pl i nieustanne uświadamianie.