W jaki sposób opłacać podatek od wynajmu mieszkania? Zasady dotyczące opodatkowania zysków z wynajmu

Właściciele wynajmujący mieszkanie muszą rozliczać się z pozyskanego dochodu w urzędzie skarbowym, bo poświadczona umowa najmu lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba wynajmująca mieszkanie, dom lub garaż osiąga zarobek w postaci zarabianego czynszu. Problemów podatkowych wiążących się z kwestią podnajmowania jest wiele m.in. umowa najmu, podatek. Najważniejszy jest tym samym wybór sposobu rozliczania się z organem skarbowym.

Umowa wynajmu

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Właściciele nieruchomości mają kilka opcji.

Masz apetyt na podobną informację na omawiany tu temat? Jeżeli tak, to śmiało kliknij ten link – to wiarygodna strona (https://www.lubin-adwokat.pl/)!

Jednym ze sposobów odprowadzania należności podatkowych jest podatek dochody w formie ryczałtu ze stawką 8,5 proc. Jednakową stawkę tego podatku od umowy najmu wdrożono na początku 2010 roku. Stawka procentowa podatku zryczałtowanego dotyczy zarówno najmu okazyjnego, jak i pozostałych umów najmu własności prywatnej, które nie są podpisywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przejdź do serwisu autora, jeżeli zainteresowały Cię informacje zawarte w tym poście. Tam znajdziesz o wiele więcej detali.

Podatek od najmu można też rozliczać na zasadach ogólnych, czyli z uwzględnieniem skali podatkowej 18 proc. lub 32 proc. zarobku. Dodajemy wówczas dochody z najmu do zysków pozyskiwanych z innych źródeł, czyli nie rozliczamy ich rozłącznie. Taka forma odprowadzania podatku może być korzystna dla osób, które wydały ogromne pieniądze na zakup, renowację i remontowanie lokali do wynajęcia, ponieważ wszystkie poniesione na ten cel wydatki możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i obniżyć nasz roczny dochód, a w związku z tym – odprowadzić mniejszy podatek – .

Decyzję o wyborze najkorzystniejszej dla wynajmującego formy odprowadzania podatków trzeba przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego adekwatnego do miejsca zamieszkania. Jeżeli dokonaliśmy wyboru, aby rozliczać się w formie ryczałtu mamu obowiązek zrobić to nie później niż do 20 stycznia (lub do 20 dnia miesiąca , który następuje po miesiącu, w którym zaczęliśmy uzyskiwać przychód z wynajmu). Jeśli termin ten następuje w dzień wolny, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień bierze się następny dzień. W celu wyboru opodatkowania wystarczy wysłać pisemne oświadczenie do odpowiedniej placówki US.

Nie ma sformalizowanego wzoru takiej deklaracji. W przypadku, jeżeli nie dokonamy takiego wyboru lub spóźnimy się z przedstawieniem pisemnego oświadczenia będzie skutkowało to utracenie prawa wyboru i konieczność odprowadzania podatku według skali. Na ryczałt będzie można przejść dopiero w następnym roku.