Obowiązek przeprowadzenia instruktaży BHP

Zadaniem chlebodawcy jest szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatrudniony powinien przejść szkolenie nie tylko przed dopuszczeniem do czynności, ale też co pewien określony okres. Pracodawca ma obowiązek zatroszczyć się o bezpieczeństwo i higienę pracy swych pracowników. Jednym z objawów tego obowiązku jest obowiązek przeprowadzania szkoleń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Chlebodawca ma również obowiązek realizowania instruktaży okresowych. Instruktaże okresowe mają na celu zapoznanie pracobiorców z nowymi rozporządzeniami w obszarze BHP.

BHP

Autor: QSC AG
Źródło: http://www.flickr.com
Ponadto pozwalają pracownikom uzupełniać swoją wiedzę a także umiejętności z obszaru BHP. Przymus odbycia szkolenia BHP okresowego mają: osoby będące chlebodawcami oraz inne jednostki kierujące pracobiorcami, szczególnie brygadziści, mistrzowie i kierownicy; pracownicy zatrudnieni na posadach robotniczych; pracownicy inżynieryjno-techniczni, konstruktorzy urządzeń technicznych, organizatorzy produkcji; pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne jednostki wykonujące zadania owej służby; pracownicy biurowi, których charakter zatrudnienia wiąże się z narażeniem na czynniki wrogie dla zdrowia, uciążliwe albo niebezpieczne.

Co ile instruktaże okresowe. Nie rzadziej aniżeli raz na trzy lata – instruktaże okresowe ludzi zaangażowanych na posadach robotniczych, realizuje się je w formie szkolenia. Nie rzadziej aniżeli raz do roku – szkolenia okresowe ludzi zatrudnionych na posadach robotniczych, na jakich są wykonywane prace wyjątkowo niebezpieczne.

BHP

Autor: Campus Party Brasil
Źródło: http://www.flickr.com
Nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenia BHP periodyczne osób będących pracodawcami oraz innych ludzi zarządzających pracownikami, w szczególności dyrektorów, brygadzistów oraz mistrzów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn oraz innych narzędzi technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób realizujących zadania tejże służby; powinno być realizowane w postaci kursu bądź samokształcenia kierowanego.

Absorbują Cię przedstawiane tu tematy? Jeśli tak, to kliknij dodatkowo ten link – są tu ważne informacje (http://kamieniarstwo.pl/kontakt/), które również Cię zaciekawią!

Nie rzadziej aniżeli raz na 6 lat – szkolenie periodyczne pracobiorców administracyjno-biurowych, jakich charakter pracy wiąże się z narażeniem na elementy wrogie dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Wrocław i Warszawa to miasta w jakich zdołamy z łatwością wyszukać obszerną ofertę szkoleń BHP.