W nowy rok ze starymi należnościami – o czym warto pamiętać, by nie dostać oprocentowanych zaległości

Kwestie rozliczeń dla wielu indywidualnych przedsiębiorców, a szczególnie wchodzących na rynek wywołują ból już na sam wydźwięk słowa. ”Skarbówka” nie odpuszcza i w odpowiednim czasie zmusi do zestawienia pism z należytymi odliczeniami czy podatkowymi kolumnami.

Przedsiębiorcy zobligowani są opłacać tak zwane zaliczki na podatek, które pochodzą z własnej działalności.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Przypominając progi podatkowe wynoszą one 18 i 32 procent, wyższy wskaźnik procentowy jest wiążący dla tych przedsiębiorstw, które generują dochód ponad 85 528 złotych na rok. W rzeczywistości sytuacja nie przedstawia się dla małych przedsiębiorstw obiecująco – fakty są takie, że biorąc pod uwagę wszystko co opisuje podatek liniowy: zasady, przeliczniki itp. wychodzi na to, że opłaca się on jedynie od drugiego progu.

W kwestii zaliczek, które właściciele wszystkich firm muszą odprowadzać co miesiąc istnieje jeden wyjątek. Młodsi inwestorzy i drobni przedsiębiorcy mogą wybrać opcję, w której będą odprowadzać podatek dochodowy kwartalnie. W przypadku comiesięcznych zaliczek odprowadzane są one do 20 dnia każdego miesiąca. W przypadku wybrania kwartalnego sposobu naliczania inwestor musi powiadomić o swojej decyzji urząd do każdego 20 lutego.Nie inaczej zachowuje się w latach następnych, chyba, że naliczanie odsetek zmieni się na miesięczne. Polecamy również https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-uslugi-budowlane-swiadczone-na-rzecz-osob-fizycznych-obowiazek-podatkowy-vatiębiorców to zapewne odsetki od zaległości ZUS.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Wszyscy którzy pracują na umowach o pracę opłacają składki społeczne i za OFE. Każde niedociągnięcia z roku podatkowego Urząd wychwytuje i nakłada procent w nowym roku podatkowym. Stawki się zmieniają – ostatnie odnośnie składek społecznych wyniosły 8 %, a przy OFE równały się 4,51% w skali roku. Będąc na bakier z inwestycjami i nie płaciliśmy za usługi również dostaniemy oprocentowaniem po kieszeni. Jego wysokość jest dotkliwsza – wskaźnik za tak zwane odsetki za zwłokę w spłacaniu wynosił 13 % w skali roku. Czytaj też

Stąd też jasna uwaga i konkluzja – mając stałą umowę lub pensję nie warto zadzierać z ihttps://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zaliczki-przy-wdt-a-wystawienie-fakturystowania w nowym roku podatkowym będą odbijać się czkawką.