Jak zmienić dystrybutora gazu ziemnego, aby znacznie zredukować rachunki?

Rynek ziemnego gazu został uwolniony. Dzięki temu rynek ten stał się bardziej przejrzysty i przede wszystkim konkurencyjny.
Liczba przedsiębiorstw oferujących tego typu sprzedaż z każdym miesiącem wyraźnie rośnie.

Certyfikat energetyczny

Autor: Inplus PR
Żeby znacznie zredukować rachunki za gaz ziemny trzeba znaleźć najkorzystniejsze grupy taryfowe gazu jakie mają w sprzedaży dostawcy gazu w Polsce. Zgodnie z przewidywaniami analityków, zmiana dostawcy gazu może przyczynić się do zmniejszenia rachunków za gaz. To dobra wiadomość dla osób, ogrzewających własny dom (dom prefabrykowany cena) jednorodzinny gazem.

Jeśli masz chęć zdobyć zbliżone dane na omawiany wątek to odkryj więcej, gdyż odnajdziesz tutaj tylko interesujące informacje na omawiany temat.

Dokonując zmiany, w pierwszej kolejności trzeba zawrzeć umowę z wybranym sprzedawcą. W dalszej kolejności należy rozwiązać dotychczasową umowę sprzedaży gazu ziemnego. Należy aczkolwiek nie zapominać o zachowaniu okresu wypowiedzenia. W przeciwnym wypadku mogą zastać nałożone kary za natychmiastowe rozwiązanie umowy sprzedaży. Tuż po podpisaniu umowy z nowo wybranym dystrybutorem gazu ziemnego niezbędne niewątpliwie jest zgłoszenie tego Polskiej Spółce Gazowniczej. Spółka ta bowiem sprawuje nadzór nad różnymi sieciami w całej Polsce. Podczas podpisywania umowy należy zdecydować się na grupy taryfowe gazu oraz podać swoje zapotrzebowanie na przesyłaną ilość błękitnego paliwa. Wybór innego dostawcy gazu w Polsce nie powoduje żadnych zakłóceń w dostawie gazowych paliw. Wobec tego niedopuszczalna jest sytuacja, że po zerwaniu dotychczasowej umowy przez przykładowo tydzień czasu nikt nie dostarcza gazu. Najczęściej to nowy dostawca bierze na siebie wszelkie formalności. A zatem dostarcza wypowiedzenie dotychczasowej umowy sprzedaży, sporządza zawiadomienie o zmianie sprzedawcy gazu jak również przesyła je do aktualnego operatora. Zawsze przed wybraniem nowego dostawcy gazu koniecznie trzeba dokładnie przeczytać umowę z dotychczasowym operatorem. Należy się zapoznać z datami wejścia w życie nowej umowy oraz zakończenia dotychczasowej. Zaniedbanie tego może być przyczyną zdublowania umów.

Dużą uwagę trzeba zwrócić na kwotę ewentualnej kary za wcześniejsze zerwanie obowiązującej umowy sprzedaży i opłaty ostatecznego wezwania do zapłaty, w razie nieterminowego uregulowania rachunków.
Jeszcze przed zmianą sprzedawcy gazu ziemnego koniecznie trzeba prześwietlić daną firmę sprzedającą gaz jak również przyjrzeć się wszystkim ofertom sprzedaży gazu.