Jak muszą być ułożone instalacje elektryczne? O jakich sprawach powinniśmy pamiętać, by wszystko przebiegało należycie?

Instalacje elektryczne powinny być projektowane i wykonane w zgodzie z różnymi wymaganiami norm a także przepisów. Uwzględniać muszą one różne wymagania techniczne i pozostałe uwarunkowania. Jakie?

instalacje elektryczne

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com
Przede wszystkim najbardziej istotne jest przeznaczenie obiektu, czyli musimy wiedzieć czy jest do czynienia z mieszkaniem, warsztatem, a może obiektem przemysłowym. Ważna jest technologia budowy lub przebudowy obiektu, a także rodzaj i właściwości wykorzystanych materiałów budowlanych. Nie zapominajmy o typie oraz mocy zainstalowanych odbiorników energii, mają one w rzeczy samej znaczny wpływ na cały proces podłączania i żywotności instalacji. Z pewnością pamiętajmy także o warunkach środowiska, które są w stanie oddziaływać szkodliwie na urządzenia oraz instalacje, a także prognozowanego oddziaływania instalacji i urządzeń na otoczenie. Takie instalacje wykonane są z wykorzystaniem przewodów izolowanych jedno oraz wielożyłowych, kabli elektroenergetycznych, a także przewodów szynowych. Jesteśmy w stanie również wykorzystać przewody nieizolowane, lecz są to jedynie specyficzne przypadki. Położenie przewodów oraz stosowany osprzęt elektrotechniczny, a jednocześnie materiały ochronne i mocujące muszą być tego rodzaju, ażeby w okresie normalnej pracy i podczas zakłóceń nie pojawiało się znaczne pogorszenie się właściwości przewodów a także żeby było zachowane całkowite bezpieczeństwo pod względem porażeniowym, pożarowym oraz innym. Przewody – zobacz – ułożone w sposób niedostrzegalny dla użytkownika powinny być prowadzone poziomo lub pionowo, zaś na podłodze czy na suficie równolegle lub prostopadle do naroży.

elektryka, przewody

Autor: Kullez
Źródło: http://www.flickr.com
Przewody ułożone w szczelinach dylatacyjnych, w których powstają łączenia płyt i bloków budowlanych powinny być tak prowadzone, by w sytuacji spodziewanych naturalnych rozmieszczeń nie pojawiało się uszkodzenie przewodów. Rury, listwy oraz kanały izolacyjne, jak i jednocześnie pozostałe elementy, na jakich ułożone są przewody, nie mogą posiadać ostrych krawędzi, które zagrażają usterką izolacji przewodów. Musi być tam tyle przestrzeni, żeby podczas układania przewodów nie powstawały określone ostre zagięcia lub załamania. Najbardziej właściwy sposób na ułożenie instalacji to jej zaplanowanie, dzisiaj nie ma z tym kłopotu, gdyż są nowoczesne sposoby, jak program do projektowania instalacji elektrycznych.