Czym jest certyfikat zgodności Unii Celnej?

Na obszarze trzech krajów – Białorusi, Kazachstanu i Rosji – ma moc prawną pewien, posiadający charakter oficjalny dokument, który ma na celu potwierdzenie najwyższą jakość produktów, które przewożone są na teren napomnianego wcześniej składu Unii Celnej.

billete

Autor: SleepyCat Photography
Źródło: http://www.flickr.com
Aby producenci mogli wjechać z dostawą między innymi do Rosji, artykuły wiezione mają za obowiązek spełniać pewne wymogi.
deklaracja eac

Źródło: pixabay.com
certyfikat zgodności unii celnej to obowiązkowy oraz wymagany na terenie wszystkich trzech państw członkowskich dokument. Jego stworzenie miało na celu głównie odwołanie się od określonych problemów, tj. obowiązkowa certyfikacja dotycząca handlu czy także zmniejszona ilość technicznych procedur, które także są obowiązkowe w trakcie importu albo eksportu na terenie Unii Celnej. Dokument można uzyskać na jeden przejazd czy też całą partię – od jego czasu uzależniona jest cena, którą należy uiścić, aby otrzymać certyfikat. Dzięki niemu można potwierdzić bezpieczeństwo i jakość partii, które eksporterzy i producenci planują dostarczać do Białorusi, Kazachstanu oraz Federacji Rosyjskiej. Certyfikat otrzymuje się na pewien czas, jednak maksymalny okres ważności wydawanego certyfikatu wynosi pięć lat lub mniej, po upływie danego czasu należy nadal ubiegać się o jego otrzymanie.

deklaracja eac działa na podstawie warunków określonych w Technicznej Unii Celnej. Jest to dla wielu eksporterów korzyść, za pomocą której nie muszą obowiązkowo starać się o osobne dokumenty do każdego z trzech państw.

Deklaracja ta sprawia również, że znacznie może skrócić się czas przejścia procedur. Dla przedsiębiorstw zdobycie certyfikatu jest dodatkową reklamą, poświadczającą wysoką jakość ich produktów, co przyciąga nowych klientów w danych krajach.