W przypadku, gdy jesteś właścicielem firmy, musisz zadbać o należyte przeszkolenie swych pracowników

Każdy powinien wiedzieć, że podczas wykonywania obowiązków zawodowych należy przestrzegać określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. To bardzo istotne, ponieważ pomaga unikać groźnych sytuacji, forsowania ciała oraz narażania się na utratę zdrowia. Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy staje się przeszkolenie pracowników w aspekcie BHP. Nie można tego bagatelizować
Nie zapominaj o szkoleniach BHP

SafetyPro

Autor: Les Roches International School of Hotel Management
Źródło: http://www.flickr.com
Każdy pracodawca, który przyjmuje do pracy nowe osoby, musi pomyśleć o konieczności wykonania szkolenia BHP . Zalicza się ono do najistotniejszych szkoleń oraz w dużym stopniu może zaważyć na warunkach, w jakich wypełnia się powierzone obowiązki. Warto pamiętać o tym, że szkolenia bhp mają różnoraki charakter. W chwili, gdy pracodawca zatrudnia nową osobę, powinien dokonać przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie kończy egzamin, którego pozytywne zakończenie powiązane bywa z zakończeniem szkolenia. Na tym jednak wcale się nie kończy, gdyż szkolenia bhp powinny odbywać się cyklicznie oraz po upływie określonego okresu pracownicy muszą być po raz kolejny przeszkoleni.

Jak wygląda takie szkolenie?

usługi szkoleniowe

Autor: Western Area Power
Źródło: http://www.flickr.com
Szkolenie z BHP jest dosyć interesujące oraz pozwala doskonale przygotować się do powierzonych zadań. W czasie takiego szkolenia przyswaja się najważniejsze zagadnienia, mające duży wpływ na warunki panujące w miejscu pracy, można przekonać się, jakie prace można wykonywać, jak wielkie ładunki podnosić i które sprzęty obsługiwać . Szkolenie (szkolenie black belt) tego typu obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż do stanowiska, podczas którego pracownik przyswaja konkretne zagrożenia, jakie mogą wystąpić przy wykonywaniu prac na określonym stanowisku roboczym. Aspekty poruszane na takim szkoleniu odpowiadają profilowi konkretnego zakładu i branży.

Szkolenia z zakresu BHP przeprowadza upoważniona ku temu osoba. Niejednokrotnie bywa tak, że to pracodawca nabywa potrzebnych uprawnień, a potem szkoli swych pracowników. W przypadku znaczniejszych przedsiębiorstw często stosuje się praktykę sprowadzania instruktorów BHP z profesjonalnych jednostek szkolących. Takie jednostki spotyka się dzisiaj w calutkiej Polsce, więc nie ma kłopotu z ich znalezieniem oraz zatrudnieniem. Trzeba pamiętać też o tym, że współcześnie istnieją dogodne opcje przeprowadzenia takich szkoleń i jeżeli ma się taką potrzebę, można zaliczyć je za pośrednictwem internetu.