Aukcje komornicze jako świetny sposób na kupowanie

Każdy dłużnik musi się wiedzieć, że któregoś dnia przybędzie do jego domu windykator. W naszym systemie legislacyjnym taką windykacją zajmują się komornicy. Kłopoty ze spłatą wziętych zobowiązań potrafią przyjść nieoczekiwanie.

komornik

Autor: ​ Diego Adan Rios
Źródło: http://www.flickr.com

Ważne jest, żeby potrafić sobie z nimi radzić. Gdy jednak wzrastają, a bankowi, czy też firmie windykacyjnej nie udaje się ściągnąć od dłużnika niespłacanego wierzytelności, sprawa może dotrzeć na drogę egzekucji prawnej. Wtedy zazwyczaj do działania wkracza komornik – czytaj w tym serwisie komornik Wrocławski. Egzekutor jest związany tekstem prośby wierzyciela o rozpoczęcie egzekucji i nie jest uprawniony do sprawdzania prawdziwości i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, bada wyłącznie wniosek pod względem formalnym, czy pozostał poprawnie sporządzony, podpisany przez jednostkę uprawnioną, czy został dodany tytuł wykonawczy.
pożyczce (zobacz pożyczka pod zastaw działki), bądź ruchomość zajęta przez komornika pozostaje przeznaczona do licytacji. Licytacje komornicze odbywają się zawsze publicznie, w obecności i pod dozorem sędziego, również w obecności komornika. Podmiotem zbywającym jest sąd. Pierwsza aukcja (zobacz logintrade)

wrocławskie licytacje komornicze

najczęściej rozpoczyna się od 3/4 wyceny. W wypadku, gdy nie znajdzie się kupiec, na kolejnej licytacji wartość wynosi 2/3 uznanej wartości. Jeżeli i na tym etapie nie uda się sprzedać majątku, przechodzi on na własność wierzyciela. Termin licytacji winien być przekazany do wiadomości publicznej.

Jeżeli na aukcji stawi się tylko jeden licytant (nowy post w ), a taka sytuacja zdarza się nagminnie, w takim przypadku nabywa on przedmiot za cenę wywoławczą. Kupujący staje się posiadaczem rzeczy bez jakichkolwiek obciążeń i musi ją niezwłocznie odebrać.